Όγκος Μετατροπέας

Μετατροπή μεταξύ μονάδων της κατηγορίας Όγκος χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα μας. Εισάγετε οποιοδήποτε ποσό θέλετε να μετατρέψετε, και πιέστε το κουμπί Μετατροπή.

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Λίτρα =   Γαλόνια (US - υγρών)

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

bu Μπούσελ (UK)

bu Μπούσελ (ΗΠΑ)

cl Εκατοντάλιτρα

cm³ Κυβικά εκατοστά

dl Δεκατόλιτρα

dm³ Κυβικά δεκάμετρα

FBM Board πόδια

ft³ Κυβικά πόδια

gal Γαλόνια (US - υγρών)

gal Γαλόνια (UK)

gal Γαλόνια (US - ξηρό)

in³ Κυβικές ίντσες

km³ Κυβικά χιλιόμετρα

l Λίτρα

ml Χιλιοστόλιτρα

mm³ Κυβικά χιλιοστόμετρα

Κυβικά μέτρα

oz Ρευστές ουγγιές (UK)

oz Ρευστές ουγγιές (ΗΠΑ)

pk Pecks (ΗΠΑ)

pk Pecks (UK)

pt Πίντες (US - υγρών)

pt Πίντες (UK)

pt Πίντες (US - ξηρό)

qt Τέταρτα γαλλονιού (UK)

qt Τέταρτα γαλλονιού (US - ξηρό)

qt Τέταρτα γαλλονιού (US - υγρών)

yd³ Κυβικές γιάρδες

µl Μικρόλιτρα

Κουταλάκια του γλυκού (μετρικό)

Κουταλιές της σούπας (ΗΠΑ)

Δεκάλιτρα

Minims

Κουταλάκια του γλυκού (ΗΠΑ)

Gills (ξηρό)

Βαρέλια (UK)

Μέτρηση μπαχαρικών

Κούπες

Δράμια υγρών

Πόδια Έικρς

Κουταλιές της σούπας (μετρικό)

Βαρέλια (US - ξηρό)

Gills (US - υγρών)

Βαρέλια (US - υγρών)