Όγκος Μετατροπέας

Μετατροπή μεταξύ μονάδων της κατηγορίας Όγκος χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα μας. Εισάγετε οποιοδήποτε ποσό θέλετε να μετατρέψετε, και πιέστε το κουμπί Μετατροπή.

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Λίτρα =   Χιλιοστόλιτρα

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

bu Μπούσελ (UK)

bu Μπούσελ (ΗΠΑ)

cl Εκατοντάλιτρα

cm³ Κυβικά εκατοστά

dl Δεκατόλιτρα

dm³ Κυβικά δεκατόλιτρα

FBM Board πόδια

ft³ Κυβικά πόδια

gal Γαλόνια (US - ξηρό)

gal Γαλόνια (US - υγρών)

gal Γαλόνια (UK)

in³ Κυβικές ίντσες

km³ Κυβικά χιλιόμετρα

l Λίτρα

ml Χιλιοστόλιτρα

mm³ Κυβικά χιλιοστόμετρα

Κυβικά μέτρα

oz Ρευστές ουγγιές (UK)

oz Ρευστές ουγγιές (ΗΠΑ)

pk Pecks (UK)

pk Pecks (ΗΠΑ)

pt Πίντες (US - ξηρό)

pt Πίντες (US - υγρών)

pt Πίντες (UK)

qt Τέταρτα γαλλονιού (US - υγρών)

qt Τέταρτα γαλλονιού (UK)

qt Τέταρτα γαλλονιού (US - ξηρό)

yd³ Κυβικές γιάρδες

µl Μικρόλιτρα

Κούπες

Δράμια υγρών

Πόδια Έικρς

Κουταλιές της σούπας (μετρικό)

Βαρέλια (US - ξηρό)

Gills (US - υγρών)

Βαρέλια (US - υγρών)

Κουταλάκια του γλυκού (μετρικό)

Κουταλιές της σούπας (ΗΠΑ)

Δεκάλιτρα

Minims

Κουταλάκια του γλυκού (ΗΠΑ)

Gills (ξηρό)

Βαρέλια (UK)

Μέτρηση μπαχαρικών