לחץ ממיר

המרה בין לחץ יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

החלפת יחידות החלפות icon

  ברים =   פסקל ומתגבר

דיוק: ספרות עשרוניות

cmH2O סנטימטרים של מים

psf קילוגרם למטר מרובע

psi פאונד לאינץ מרובע