Centiliters כדי כפות (מטרי)

המרה מ- Centiliters כדי כפות (מטרי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

החלפת יחידות החלפות icon

  Centiliters =   כפות (מטרי)

דיוק: ספרות עשרוניות
1 Centiliters = 0.6667 כפות (מטרי) 10 Centiliters = 6.6667 כפות (מטרי) 2500 Centiliters = 1666.67 כפות (מטרי)
2 Centiliters = 1.3333 כפות (מטרי) 20 Centiliters = 13.3333 כפות (מטרי) 5000 Centiliters = 3333.33 כפות (מטרי)
3 Centiliters = 2 כפות (מטרי) 30 Centiliters = 20 כפות (מטרי) 10000 Centiliters = 6666.67 כפות (מטרי)
4 Centiliters = 2.6667 כפות (מטרי) 40 Centiliters = 26.6667 כפות (מטרי) 25000 Centiliters = 16666.67 כפות (מטרי)
5 Centiliters = 3.3333 כפות (מטרי) 50 Centiliters = 33.3333 כפות (מטרי) 50000 Centiliters = 33333.34 כפות (מטרי)
6 Centiliters = 4 כפות (מטרי) 100 Centiliters = 66.6667 כפות (מטרי) 100000 Centiliters = 66666.67 כפות (מטרי)
7 Centiliters = 4.6667 כפות (מטרי) 250 Centiliters = 166.67 כפות (מטרי) 250000 Centiliters = 166666.68 כפות (מטרי)
8 Centiliters = 5.3333 כפות (מטרי) 500 Centiliters = 333.33 כפות (מטרי) 500000 Centiliters = 333333.35 כפות (מטרי)
9 Centiliters = 6 כפות (מטרי) 1000 Centiliters = 666.67 כפות (מטרי) 1000000 Centiliters = 666666.7 כפות (מטרי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: