Centiliters כדי ליטר

המרה מ- Centiliters כדי ליטר. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

החלפת יחידות החלפות icon

  Centiliters =   ליטר

דיוק: ספרות עשרוניות
1 Centiliters = 0.01 ליטר 10 Centiliters = 0.1 ליטר 2500 Centiliters = 25 ליטר
2 Centiliters = 0.02 ליטר 20 Centiliters = 0.2 ליטר 5000 Centiliters = 50 ליטר
3 Centiliters = 0.03 ליטר 30 Centiliters = 0.3 ליטר 10000 Centiliters = 100 ליטר
4 Centiliters = 0.04 ליטר 40 Centiliters = 0.4 ליטר 25000 Centiliters = 250 ליטר
5 Centiliters = 0.05 ליטר 50 Centiliters = 0.5 ליטר 50000 Centiliters = 500 ליטר
6 Centiliters = 0.06 ליטר 100 Centiliters = 1 ליטר 100000 Centiliters = 1000 ליטר
7 Centiliters = 0.07 ליטר 250 Centiliters = 2.5 ליטר 250000 Centiliters = 2500 ליטר
8 Centiliters = 0.08 ליטר 500 Centiliters = 5 ליטר 500000 Centiliters = 5000 ליטר
9 Centiliters = 0.09 ליטר 1000 Centiliters = 10 ליטר 1000000 Centiliters = 10000 ליטר

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: