Deciliters כדי ליטר

המרה מ- Deciliters כדי ליטר. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

החלפת יחידות החלפות icon

  Deciliters =   ליטר

דיוק: ספרות עשרוניות
1 Deciliters = 0.1 ליטר 10 Deciliters = 1 ליטר 2500 Deciliters = 250 ליטר
2 Deciliters = 0.2 ליטר 20 Deciliters = 2 ליטר 5000 Deciliters = 500 ליטר
3 Deciliters = 0.3 ליטר 30 Deciliters = 3 ליטר 10000 Deciliters = 1000 ליטר
4 Deciliters = 0.4 ליטר 40 Deciliters = 4 ליטר 25000 Deciliters = 2500 ליטר
5 Deciliters = 0.5 ליטר 50 Deciliters = 5 ליטר 50000 Deciliters = 5000 ליטר
6 Deciliters = 0.6 ליטר 100 Deciliters = 10 ליטר 100000 Deciliters = 10000 ליטר
7 Deciliters = 0.7 ליטר 250 Deciliters = 25 ליטר 250000 Deciliters = 25000 ליטר
8 Deciliters = 0.8 ליטר 500 Deciliters = 50 ליטר 500000 Deciliters = 50000 ליטר
9 Deciliters = 0.9 ליטר 1000 Deciliters = 100 ליטר 1000000 Deciliters = 100000 ליטר

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: