Microliters כדי ליטר

המרה מ- Microliters כדי ליטר. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

החלפת יחידות החלפות icon

  Microliters =   ליטר

דיוק: ספרות עשרוניות
1 Microliters = 1.0×10-6 ליטר 10 Microliters = 1.0×10-5 ליטר 2500 Microliters = 0.0025 ליטר
2 Microliters = 2.0×10-6 ליטר 20 Microliters = 2.0×10-5 ליטר 5000 Microliters = 0.005 ליטר
3 Microliters = 3.0×10-6 ליטר 30 Microliters = 3.0×10-5 ליטר 10000 Microliters = 0.01 ליטר
4 Microliters = 4.0×10-6 ליטר 40 Microliters = 4.0×10-5 ליטר 25000 Microliters = 0.025 ליטר
5 Microliters = 5.0×10-6 ליטר 50 Microliters = 5.0×10-5 ליטר 50000 Microliters = 0.05 ליטר
6 Microliters = 6.0×10-6 ליטר 100 Microliters = 0.0001 ליטר 100000 Microliters = 0.1 ליטר
7 Microliters = 7.0×10-6 ליטר 250 Microliters = 0.00025 ליטר 250000 Microliters = 0.25 ליטר
8 Microliters = 8.0×10-6 ליטר 500 Microliters = 0.0005 ליטר 500000 Microliters = 0.5 ליטר
9 Microliters = 9.0×10-6 ליטר 1000 Microliters = 0.001 ליטר 1000000 Microliters = 1 ליטר

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: