לחץ המר
החלפת יחידות החלפות icon

  פאונד לאינץ מרובע =   ברים