ที่ตั้ง แปลง

แปลงระหว่าง ที่ตั้ง หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

หน่วยสลับ สลับ icon

  ตารางฟุต =   ตารางเมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

cm² หน่วยตารางเซนติเมตร

dm² Decimetres สี่เหลี่ยม

µm² Micrometres สี่เหลี่ยม