กิโลวัตต์ชั่วโมง ถง Kilojoules

แปลงจาก กิโลวัตต์ชั่วโมง ถง Kilojoules. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
พลังงาน

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลวัตต์ชั่วโมง =   Kilojoules

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3600 Kilojoules 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 36000 Kilojoules 2500 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 9000000 Kilojoules
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 7200 Kilojoules 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 72000 Kilojoules 5000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 18000000 Kilojoules
3 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 10800 Kilojoules 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 108000 Kilojoules 10000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 36000000 Kilojoules
4 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 14400 Kilojoules 40 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 144000 Kilojoules 25000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 90000000 Kilojoules
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 18000 Kilojoules 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 180000 Kilojoules 50000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 180000000 Kilojoules
6 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 21600 Kilojoules 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 360000 Kilojoules 100000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 360000000 Kilojoules
7 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 25200 Kilojoules 250 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 900000 Kilojoules 250000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 900000000 Kilojoules
8 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 28800 Kilojoules 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 1800000 Kilojoules 500000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 1800000000 Kilojoules
9 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 32400 Kilojoules 1000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3600000 Kilojoules 1000000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3600000000 Kilojoules

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: