บรรยากาศทางกายภาพ ถง บาร์

แปลงจาก บรรยากาศทางกายภาพ ถง บาร์. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความดัน

หน่วยสลับ สลับ icon

  บรรยากาศทางกายภาพ =   บาร์

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 บรรยากาศทางกายภาพ = 1.0132 บาร์ 10 บรรยากาศทางกายภาพ = 10.1325 บาร์ 2500 บรรยากาศทางกายภาพ = 2533.12 บาร์
2 บรรยากาศทางกายภาพ = 2.0265 บาร์ 20 บรรยากาศทางกายภาพ = 20.265 บาร์ 5000 บรรยากาศทางกายภาพ = 5066.25 บาร์
3 บรรยากาศทางกายภาพ = 3.0397 บาร์ 30 บรรยากาศทางกายภาพ = 30.3975 บาร์ 10000 บรรยากาศทางกายภาพ = 10132.5 บาร์
4 บรรยากาศทางกายภาพ = 4.053 บาร์ 40 บรรยากาศทางกายภาพ = 40.53 บาร์ 25000 บรรยากาศทางกายภาพ = 25331.25 บาร์
5 บรรยากาศทางกายภาพ = 5.0662 บาร์ 50 บรรยากาศทางกายภาพ = 50.6625 บาร์ 50000 บรรยากาศทางกายภาพ = 50662.5 บาร์
6 บรรยากาศทางกายภาพ = 6.0795 บาร์ 100 บรรยากาศทางกายภาพ = 101.32 บาร์ 100000 บรรยากาศทางกายภาพ = 101325 บาร์
7 บรรยากาศทางกายภาพ = 7.0927 บาร์ 250 บรรยากาศทางกายภาพ = 253.31 บาร์ 250000 บรรยากาศทางกายภาพ = 253312.49 บาร์
8 บรรยากาศทางกายภาพ = 8.106 บาร์ 500 บรรยากาศทางกายภาพ = 506.62 บาร์ 500000 บรรยากาศทางกายภาพ = 506624.98 บาร์
9 บรรยากาศทางกายภาพ = 9.1192 บาร์ 1000 บรรยากาศทางกายภาพ = 1013.25 บาร์ 1000000 บรรยากาศทางกายภาพ = 1013249.97 บาร์

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: