บาร์ ถง Pascals

แปลงจาก บาร์ ถง Pascals. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความดัน

หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์ =   Pascals

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 บาร์ = 100000 Pascals 10 บาร์ = 1000000 Pascals 2500 บาร์ = 250000000 Pascals
2 บาร์ = 200000 Pascals 20 บาร์ = 2000000 Pascals 5000 บาร์ = 500000000 Pascals
3 บาร์ = 300000 Pascals 30 บาร์ = 3000000 Pascals 10000 บาร์ = 1000000000 Pascals
4 บาร์ = 400000 Pascals 40 บาร์ = 4000000 Pascals 25000 บาร์ = 2500000000 Pascals
5 บาร์ = 500000 Pascals 50 บาร์ = 5000000 Pascals 50000 บาร์ = 5000000000 Pascals
6 บาร์ = 600000 Pascals 100 บาร์ = 10000000 Pascals 100000 บาร์ = 10000000000 Pascals
7 บาร์ = 700000 Pascals 250 บาร์ = 25000000 Pascals 250000 บาร์ = 25000000000 Pascals
8 บาร์ = 800000 Pascals 500 บาร์ = 50000000 Pascals 500000 บาร์ = 50000000000 Pascals
9 บาร์ = 900000 Pascals 1000 บาร์ = 100000000 Pascals 1000000 บาร์ = 100000000000 Pascals

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: