ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ถง บาร์

แปลงจาก ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ถง บาร์. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความดัน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว =   บาร์

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.0689 บาร์ 10 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.6895 บาร์ 2500 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 172.37 บาร์
2 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.1379 บาร์ 20 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 1.379 บาร์ 5000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 344.74 บาร์
3 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.2068 บาร์ 30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 2.0684 บาร์ 10000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 689.48 บาร์
4 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.2758 บาร์ 40 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 2.7579 บาร์ 25000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 1723.69 บาร์
5 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.3447 บาร์ 50 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 3.4474 บาร์ 50000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 3447.38 บาร์
6 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.4137 บาร์ 100 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 6.8948 บาร์ 100000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 6894.76 บาร์
7 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.4826 บาร์ 250 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 17.2369 บาร์ 250000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 17236.9 บาร์
8 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.5516 บาร์ 500 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 34.4738 บาร์ 500000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 34473.8 บาร์
9 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 0.6205 บาร์ 1000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 68.9476 บาร์ 1000000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว = 68947.59 บาร์

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: