ปอนด์ อังกฤษ ถง ดอลลาร์ อเมริกัน

แปลงจาก ปอนด์ อังกฤษ ถง ดอลลาร์ อเมริกัน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ปอนด์ อังกฤษ =   ดอลลาร์ อเมริกัน

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 ปอนด์ อังกฤษ = 1.3325 ดอลลาร์ อเมริกัน 10 ปอนด์ อังกฤษ = 13.3251 ดอลลาร์ อเมริกัน 2500 ปอนด์ อังกฤษ = 3331.27 ดอลลาร์ อเมริกัน
2 ปอนด์ อังกฤษ = 2.665 ดอลลาร์ อเมริกัน 20 ปอนด์ อังกฤษ = 26.6501 ดอลลาร์ อเมริกัน 5000 ปอนด์ อังกฤษ = 6662.53 ดอลลาร์ อเมริกัน
3 ปอนด์ อังกฤษ = 3.9975 ดอลลาร์ อเมริกัน 30 ปอนด์ อังกฤษ = 39.9752 ดอลลาร์ อเมริกัน 10000 ปอนด์ อังกฤษ = 13325.07 ดอลลาร์ อเมริกัน
4 ปอนด์ อังกฤษ = 5.33 ดอลลาร์ อเมริกัน 40 ปอนด์ อังกฤษ = 53.3003 ดอลลาร์ อเมริกัน 25000 ปอนด์ อังกฤษ = 33312.67 ดอลลาร์ อเมริกัน
5 ปอนด์ อังกฤษ = 6.6625 ดอลลาร์ อเมริกัน 50 ปอนด์ อังกฤษ = 66.6253 ดอลลาร์ อเมริกัน 50000 ปอนด์ อังกฤษ = 66625.34 ดอลลาร์ อเมริกัน
6 ปอนด์ อังกฤษ = 7.995 ดอลลาร์ อเมริกัน 100 ปอนด์ อังกฤษ = 133.25 ดอลลาร์ อเมริกัน 100000 ปอนด์ อังกฤษ = 133250.68 ดอลลาร์ อเมริกัน
7 ปอนด์ อังกฤษ = 9.3275 ดอลลาร์ อเมริกัน 250 ปอนด์ อังกฤษ = 333.13 ดอลลาร์ อเมริกัน 250000 ปอนด์ อังกฤษ = 333126.69 ดอลลาร์ อเมริกัน
8 ปอนด์ อังกฤษ = 10.6601 ดอลลาร์ อเมริกัน 500 ปอนด์ อังกฤษ = 666.25 ดอลลาร์ อเมริกัน 500000 ปอนด์ อังกฤษ = 666253.38 ดอลลาร์ อเมริกัน
9 ปอนด์ อังกฤษ = 11.9926 ดอลลาร์ อเมริกัน 1000 ปอนด์ อังกฤษ = 1332.51 ดอลลาร์ อเมริกัน 1000000 ปอนด์ อังกฤษ = 1332506.76 ดอลลาร์ อเมริกัน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: