Νόμισμα μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Ευρώ =   Δολάρια ΗΠΑ