Βάρος μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Ουγγιές =   Κιλά