Köide teisendada
Vaheta ühikut Vaheta icon

  Gallonit (US - vedelik) =   Gills (kuiv)