מומנט כוח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  דיין סנטימטרים =   קילו ניוטון מטר