נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  ליטר =   זימים (לנו - נוזלי)