נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  ליטר =   שטר (ארה ב)