נפח המר
החלפת יחידות החלפות icon

  נוזל drams =   סנטימטר מעוקב