זווית המר
החלפת יחידות החלפות icon

  תורות =   מחזורים