Spēkā konvertēt
Mijmaiņas darījumu vienības Mijmaiņas darījuma icon

  Džouli uz vienu metru. =   Kapa-spēks