Spēkā konvertēt
Mijmaiņas darījumu vienības Mijmaiņas darījuma icon

  Giganewtons =   Sthène