Spēkā konvertēt
Mijmaiņas darījumu vienības Mijmaiņas darījuma icon

  Kilograms-spēks =   Džouli uz vienu metru.