Spēkā konvertēt
Mijmaiņas darījumu vienības Mijmaiņas darījuma icon

  Kips =   Džouli uz vienu metru.