Spēkā konvertēt
Mijmaiņas darījumu vienības Mijmaiņas darījuma icon

  Sthène =   Short tonnu spēkā