Velikost podatkov pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Bajtov =   Gigabitov