Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Centilitrov =   Sodih (UK)