Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Centilitrov =   Votle unče (ZDA)