Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Gills, (nas - tekočina) =   Gills (suhi)