Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Kubične inče =   Sodih (nas - tekočina)