Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Kubičnih metrov =   Sodih (nas - suho)