Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Litrov, (nas - suho) =   Sodih (UK)