Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Litrov, (nas - tekočina) =   Pecks (ZDA)