Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Litrov =   Quarts (nas - tekočina)