Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Litrov =   Votle unče (ZDA)