Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Mililitrov =   Gills, (nas - tekočina)