Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Odbor noge =   Quarts (nas - tekočina)