Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Pintih (nas - tekočina) =   Litrov