Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Quarts (nas - tekočina) =   Votle unče (UK)