Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Quarts (UK) =   Litrov, (nas - tekočina)