Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Skodelice =   Gills (suhi)