Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Sodih (nas - tekočina) =   Litrov (UK)