Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Tekočine DRAM =   Quarts (UK)