Obseg pretvarjanje
Zamenjava enot Swap icon

  Votle unče (UK) =   Sodih (nas - suho)