สกุลเงิน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  บาท =   Rials อิหร่าน