ไดรฟ์ข้อมูล แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์เรล (เรา - ของเหลว) =   ลิตร