สกุลเงิน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  ปอนด์ อังกฤษ =   ศรีรูปีศรีลังกา