สกุลเงิน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  Rials อิหร่าน =   ปอนด์ อังกฤษ