Trykk konvertere
Bytte enheter Bytte icon

  Megapascals =   kgf/cm ²